Φιλοσοφία της σχολής

Η Σχολή αποβλέποντας στην όσο πιο σφαιρική και σύγχρονη θεατρική εκπαιδευτική διαδικασία, προσανατολισμένη στις βασικές αρχές του Θεάτρου Συνόλου, έτσι όπως αυτές τείνουν να εξελίσσονται στο σύγχρονο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, στοχεύει τόσο στην κατά το δυνατόν αρτιότερη, άρα και ανταγωνιστική, κατάρτιση ενός νέου επαγγελματία ηθοποιού, όσο και στη γενικότερη προώθηση των πολιτισμικών αξιών.

Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό μας προσωπικό διακεκριμένων προσωπικοτήτων της θεατρικής τέχνης, διασφαλίζει την επιθυμία μας για την όσο το δυνατόν πληρέστερη κατάρτιση των υποψήφιων επαγγελματιών και συνακόλουθα τη συμβολή μας στη μακροπρόθεσμη επαγγελματική βελτίωση και καλλιτεχνική ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής θεατρικής πραγματικότητας.

Συνεπής στο γενικό αυτό πλαίσιο, η Δραματική Σχολή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, θέτει ως τους τρείς βασικούς άξονες του εκπαιδευτικού της σκεπτικού:

  • Την ανάπτυξη των τεχνικών μαθημάτων που διαμορφώνουν τα εκφραστικά μέσα των σπουδαστών της, όσον αφορά στις φωνητικές και σωματικές τους δεξιότητες, ως άμεση και αναγκαία προϋπόθεση για τη διαμόρφωση και καλλιέργεια της υποκριτικής λειτουργίας.
  • Την θωράκιση του πνευματικού επιπέδου των σπουδαστών μας, ως στοιχειώδες κριτήριο για την εμβάθυνση στην Τέχνη της Υποκριτικής.
  • Την δημιουργία μόνιμων συνεργασιών με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς, πανεπιστημιακούς ή άλλους σημαντικούς, πολιτιστικούς φορείς, με στόχο την πλέον ολοκληρωμένη δυνατή εκπαίδευση των σπουδαστών της, μέσω ενός Δικτύου ανταλλαγών εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών, που έχει ως κύριο στόχο την εγκαθίδρυση ενός γόνιμου και ουσιαστικού διαλόγου πάνω στις σύγχρονες θεατρικές και εκπαιδευτικές πρακτικές.

Εισαγωγικές Εξετάσεις

Η εξέταση θα λάβει χώρα στο κτίριο της Σχολής (Όθωνος Αμαλίας 6) και θα γίνει σε δύο συναντήσεις:

Πρώτη συνάντηση στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 10.00
α) Οι υποψήφιοι θα αυτοσχεδιάσουν πάνω σε θέματα που θα τους δοθούν εκείνη τη στιγμή.
β) Θα διαβάσουν άγνωστα κείμενα:
Ποίηση – Πεζογραφία – Δοκίμιο

Δεύτερη συνάντηση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ώρα 10:00
α) Ασκήσεις για τις φωνητικές δυνατότητες.
β) Ασκήσεις εκφοράς λόγου.
γ) Ασκήσεις κίνησης.
δ) Ασκήσεις επικοινωνίας.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους υποψηφίους

Οι διδάσκοντες

Στην Δραματική Σχολή κατά την διάρκεια της διδακτικής περιόδου 2015-2016 θα διδάξουν αλφαβητικά: